Điều khoản sử dụng

Khi làm việc với công cụ ghi âm 247, dữ liệu của bạn được lưu trữ trên máy chủ chuyên dụng, có sự ổn định cao. Đồng thời Nhượng cũng cố gắng hết khả năng để bảo vệ dữ liệu của các bạn an toàn.

Tuy nhiên khi lưu trữ dữ liệu bằng sản phẩm công nghệ bất kỳ, bạn luôn phải đối diện với rủi do mất mát dữ liệu.
Ví dụ như máy tính của bạn bị hỏng ổ cứng hay tài khoản Google của bạn bị kẻ phá hoại đột nhập.

Vì vậy trong mọi trường hợp Nhượng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc phải bồi thường vì sự cố dịch vụ hay mất mát dữ liệu của bạn.

Nếu bạn đăng nhập và sử dụng ứng dụng này có nghĩa bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng nêu trên

Thông tin đăng nhập